Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510210488-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Namysłów

Ogłoszenie nr 540185817-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Namysłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591876-N-2019
Data: 30/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Krajowy numer identyfikacyjny 29089000000000, ul. Woskowice Małe  15, 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 196 555, e-mail olo.sekretariat@wp.pl, faks 774 196 522.
Adres strony internetowej (url): www.olo.biuletyn.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-09, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-10, godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych