Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500113247-N-2018 z dnia 2018-05-22 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Piła

Ogłoszenie nr 500071611-N-2018 z dnia 04.04.2018 r.
Piła:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537349-N-2018
Data: 28.03.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 68424000000, ul. ul. Bydgoska  76, 64920   Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2132783, 2142831, e-mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.pila.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, konfiguracja systemu poprawnie działającego ekranu LED (telebimu) wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem. oraz wykonanie podkonstrukcji podwieszenia w/w ekranu na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSIR w Pile. Ustawienie oraz obsługę w/w ekranu LED na imprezie sportowej „ Transmisja meczy piłki nożnej Mundial 2018 oraz zapewnienie sygnału TV do transmisji w okresie od 14-06-2018 do 15-07-2018r 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji podzespołów: min. 2018 rok ) ekranu diodowego LED wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem oraz licencją;. dostawę i montaż komputera do zarządzania ekranem wraz z systemem obsługi wyświetlanych treści, niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem; dostarczenie oprogramowania sterującego oraz umożliwiającego wyświetlanie treści wizualnych i zarządzania wyświetlaniem treści wraz z nieograniczoną czasowo licencją na jego użytkowanie. uruchomienie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi telebimu (użytkowania, obsługi oraz konserwacji) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. wykonanie podkonstrukcji po ekran LED na istniejącej konstrukcji na stadionie miejskim MOSIR w Pile montaż ekranu LED w okresie od 14 czerwca do 15 lipca 2018r. zapewnienie magazynu na sprzęt będący przedmiotem zamówienia na terenie Piły na okres 36 miesięcy. Ekran LED (telebim) podwieszony będzie na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSiR w Pile. Konstrukcja jak i sam ekran muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników imprezy masowej. Oprogramowanie zarządzania treścią musi mieć m.in. możliwość: - wyświetlania aktualnego wyniku wraz z czasem gry oraz nazwiskami strzelców goli - wyświetlania aktualnej transmisji meczu oraz możliwości przerywania jej w określonych przepisami momentach meczu - wyświetlania reklam i filmów. Telebim powinien posiadać pełne wyposażenie umożliwiające wyświetlanie informacji takich jak: reklamy multimedialne (film, slajd, spot), Telebim powinien posiadać pełne oprogramowanie sterujące i komputer sterujący wraz z kartą nadawczą dla komputera sterującego oraz kartami odbiorczymi dla każdego kabinetu (panelu). Parametry ekranu LED (telebimu) w wersji mobilnej z możliwością szybkiego montażu i demontażu 1) wielkość ekranu – min 50,5 m2; 2) minimalny wymiar pojedynczego elementu – 500 x 500 x73 mm 3) maksymalny rozmiar piksela -5,9 mm technologia SMD 4) konfiguracja piksela - 1R,1G,1B 5) minimalna rozdzielczość ekranu [pix/m2] - 28224 6) jasność ekranu (min/max) - 5 500 – 6 500 (cd/m2) 7) sterowanie jasnością - Oprogramowanie od 0 – 100 % lub z wykorzystaniem sensora automatycznego 8) minimalna skala szarości - 64G (poniżej 4096 skali szarości) 9) minimalne kąty widzenia przy 50% jasności [°] H: 160° (+80°/80°), V: 120 (+60°/60°) 10) minimalna odległość wizyjna - 6 metrów 11) maksymalna waga całości wraz z zamontowaną konstrukcją do podwieszenia 2 tony. 12) pobór mocy nie większy niż (maks.) [W/m2] 680 13) regulacja jasności (skala)1- 8 poz. (ręczna), 14) ilość kolorów - 68,7 mln 15) częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 1920 16) zasilanie (V, f)230V, 50Hz 17) minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% jasności) 100 000 godzin 18) szczelność (przód / tył) IP65 / IP54 19) temperatura pracy w zakresach (min. / maks.) [°C]- 20 / +45 20) wilgotność pracy (min. -maks.) [% RH] 10 / 90 21) transmisja danych UTP CAT5 (do 100m) bądź światłowód optyczny wielomodowy (do 500 m), optyczny jednomodowy (powyżej 500 m). 22) metoda kontrolowania – synchroniczna 23) minimalna skala szarości – 64G (poniżej 4096 skali szarości) 24) minimalny rodzaj układu zarządzającego – IC5252 25) wymagana możliwość budowy ekranu w łuk wewnętrzny lub zewnętrzny wraz z odpowiednimi łącznikami – 15° / 15° 26) waga jednego kabinetu – min. 6,4 kg rodzaj materiału z którego wykonana jest obudowa (kabinet) – wysoki polimerowy materiał nanotechnologiczny 28) system skanowania nie większy niż 1/7 skana 29) wszystkie ekrany LED będą miały skrzynie transportowe na kołach do ich przechowywania i transportu . Każda skrzynia powinna mieścić minimum 2,5 m2 ekranu i ważyć nie więcej niż 140 kg 30) kable łączące pomiędzy ekranami prądowe jak i sygnałowe muszą mieć możliwość łączenia poszczególnych kabinetów zarówno w pionie jak i w poziomie i posiadać Certyfikat bezpieczeństwa TUV EMC Minimalne parametry komputera Komputer sterujący wraz z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzania treścią musi posiadać minimalne parametry: 1) procesor czterordzeniowy o częstotliwości nie mniejszej niż 3,4 Ghz na jeden rdzeń 2) monitor LCD o przekątnej min. 24 cale 3) pamięć ram min. 4 GB 4) karta graficzna z wyjściem DVI o pamięci nie mniejszej niż 2GB i szynie pamięci min. 128MB system operacyjny WIN 10. 5) niezbędne urządzenia peryferyjne (mysz, klawiatura), 6) dysk twardy typu SSD o minimalnych parametrach : pojemność min. 512MB , prędkość odczytu: 3500 MB/s, prędkość zapisu: 2100 MB/s, 7) cały komputer musi być zamontowany w skrzyni transportowe RACK na kołami do przewozu, Komputer musi być w pełni kompatybilny z całością systemu w tym z videoprocesorem oraz kartami wejścia/ wyjścia. Osprzęt do ekranu LED: 1) łączniki aluminiowe z tyłu ekranu do łącznie z konstrukcją typu QUADRO wraz ze skrzynią transportową na kołach - szt. 1; 2) belki do stawiania i wieszania ekranu w jednym elemencie wraz ze skrzynią transportową na kołach ; w ilości długość 0,5 m – szt. 5 oraz długość 1 m – szt. 10; 3) karta sterująca ekranem pozwalająca złożenie i obsługę całego ekranu z wejściem DVI , HDMI – szt. 2 4) procesor Video z wejściem SDI, HDMI, DVI, AV, VGA oraz Audio i wyjściami 6 x DVI, 1xVGA, 1xSDI z możliwością tworzenia obrazu w systemie „mozaiki” oraz możliwość PiP, POP, zainstalowane w skrzyni transportowej RACK - szt. 2 5) rozdzielnia elektryczna odpowiednia do zasilania całego ekranu minimum wejście gniazdo 63A wyjście – odpowiednie do zasilania całego ekranu – szt. 2 6) kabel zasilający główny YKY 5x4 mm2 gniazda 32A w gumie CE - szt. 2 x 50 m 7) kabel sygnałowy główny UPT RJ45 KAT6 ,CE - 4 x 100 m Opisane parametry techniczne ekranu i komputera stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Sprzęt i oprogramowanie powinny spełniać normy jakościowe zgodne z polskimi normami oraz posiadać deklaracje zgodności CE, potwierdzające spełnienie wymogów dla produktów wprowadzonych na rynek UE. oraz inne niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa wymagane prawem dla tego typu urządzeń w tym np. TUV EMC. Deklaracje oraz inne certyfikaty Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Obowiązki Wykonawcy 3.1) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, montażu nowego ekranu LED wg złożonej oferty przetargowej, 3.2) Wykonawca musi posiadać odpowiedni wykwalifikowany personel, przeznaczony do wykonania zamówienia. 3.3) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej, a maksymalnie 60 miesięcznej, gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonaną usługę, liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni bezpłatną asystę i wsparcie techniczne w okresie gwarancji, 3.5) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: Usunięcia wady, awarii, usterki i nieprawidłowości w terminie do 24h licząc od momentu jej zgłoszenia. Zgłoszenie wady, awarii, usterki i nieprawidłowości może odbyć się drogą mailową lub telefoniczną na adresy i numery podane w umowie, 3.5.2) Dokonania naprawy w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia, 3.5.3) Wymiany elementu na nowy w przypadku trzykrotnej wady, awarii, usterki lub nieprawidłowości tego samego elementu w okresie gwarancji. 3.6) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia telefonicznej pomocy technicznej podczas całego okresu gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 3.7) Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wszystkie diody pochodzą od tego samego producenta i są tej samej klasy jakościowej. Wykonawca oświadczenie w tej sprawie złoży na dzień protokolarnego odbioru prac. 3.8) Wykonawca dokona uruchomienia Telebimu i wdrożenia całego systemu oraz oprogramowania wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób, zarówno w zakresie obsługi urządzenia, jego konfiguracji jak i konserwacji. 3.9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymaganą prawem licencję na oprogramowanie komputerowe, 3.10) Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED oraz instrukcję obsługi poszczególnych elementów systemu w języku polskim, 3.11) Wykonawca zapewni nieodpłatne miejsce na magazynowanie wyżej wymienionego sprzętu zlokalizowanego na terenie miasta Piły przez okres 36 miesięcy, 3.12) Wykonawca zapewnieni obsługę na ww. sprzęcie 18-ściu Eventów multimedialnych (1 evant = 1 dzień) w ciągu 36 miesięcy organizowanych na terenie miasta Piły wraz z dostarczeniem konstrukcji odpowiedniej dla wielkości ekranu przez okres 36 miesięcy. W zakres tego punktu wchodzi ustawienie ekranu i jego uruchomienie - obsługa tzw. ( kamery, realizacja itp. realizowana będzie na podstawie odrębnej umowy ) 4. Zobowiązania Zamawiającego 4.1) Zamawiający jest zobowiązany do używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zapisami określonymi w DTR, przekazanej mu najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 4.2) Zamawiający będzie oddelegowywał do obsługi ekranu tylko przeszkolony przez Wykonawcę personel. 4.3) Zamawiający zobowiązany jest do corocznych przeglądów serwisowo- konserwacyjnych Telebimu w celu zachowania udzielonej gwarancji. 4.4) Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy każdą zauważoną wadę, awarię, usterkę lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu przedmiotu zamówienia w sposób określony w punkcie 3.5.1. powyżej.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, konfiguracja systemu poprawnie działającego ekranu LED (telebimu) wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem. oraz wykonanie podkonstrukcji podwieszenia w/w ekranu na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSIR w Pile. Ustawienie oraz obsługę w/w ekranu LED na imprezie sportowej „ Transmisja meczy piłki nożnej Mundial 2018 oraz zapewnienie sygnału TV do transmisji w okresie od 14-06-2018 do 15-07-2018r 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji podzespołów: min. 2018 rok ) ekranu diodowego LED wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem oraz licencją;. dostawę i montaż komputera do zarządzania ekranem wraz z systemem obsługi wyświetlanych treści, niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem; dostarczenie oprogramowania sterującego oraz umożliwiającego wyświetlanie treści wizualnych i zarządzania wyświetlaniem treści wraz z nieograniczoną czasowo licencją na jego użytkowanie. uruchomienie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi telebimu (użytkowania, obsługi oraz konserwacji) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. wykonanie podkonstrukcji po ekran LED na istniejącej konstrukcji na stadionie miejskim MOSIR w Pile montaż ekranu LED w okresie od 14 czerwca do 15 lipca 2018r. zapewnienie magazynu na sprzęt będący przedmiotem zamówienia na terenie Piły na okres 36 miesięcy. Ekran LED (telebim) podwieszony będzie na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSiR w Pile. Konstrukcja jak i sam ekran muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników imprezy masowej. Oprogramowanie zarządzania treścią musi mieć m.in. możliwość: - wyświetlania aktualnego wyniku wraz z czasem gry oraz nazwiskami strzelców goli - wyświetlania aktualnej transmisji meczu oraz możliwości przerywania jej w określonych przepisami momentach meczu - wyświetlania reklam i filmów. Telebim powinien posiadać pełne wyposażenie umożliwiające wyświetlanie informacji takich jak: reklamy multimedialne (film, slajd, spot), Telebim powinien posiadać pełne oprogramowanie sterujące i komputer sterujący wraz z kartą nadawczą dla komputera sterującego oraz kartami odbiorczymi dla każdego kabinetu (panelu). Parametry ekranu LED (telebimu) w wersji mobilnej z możliwością szybkiego montażu i demontażu 1) wielkość ekranu – min 50,5 m2; 2) maksymalny wymiar pojedynczego elementu – 500 x 500 x73 mm 3) maksymalny rozmiar piksela -5,9 mm technologia SMD 4) konfiguracja piksela - 1R,1G,1B 5) minimalna rozdzielczość ekranu [pix/m2] - 28224 6) jasność ekranu (min/max) - 5 500 – 6 500 (cd/m2) 7) sterowanie jasnością - Oprogramowanie od 0 – 100 % lub z wykorzystaniem sensora automatycznego 8) minimalna skala szarości - 64G (poniżej 4096 skali szarości) 9) minimalne kąty widzenia przy 50% jasności [°] H: 160° (+80°/80°), V: 120 (+60°/60°) 10) minimalna odległość wizyjna - 6 metrów 11) maksymalna waga całości wraz z zamontowaną konstrukcją do podwieszenia 2 tony. 12) pobór mocy nie większy niż (maks.) [W/m2] 680 13) regulacja jasności (skala)1- 8 poz. (ręczna), 14) ilość kolorów - 68,7 mln 15) częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 1920 16) zasilanie (V, f)230V, 50Hz 17) minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% jasności) 100 000 godzin 18) szczelność (przód / tył) IP65 / IP54 19) temperatura pracy w zakresach (min. / maks.) [°C]- 20 / +45 20) wilgotność pracy (min. -maks.) [% RH] 10 / 90 21) transmisja danych UTP CAT5 (do 100m) bądź światłowód optyczny wielomodowy (do 500 m), optyczny jednomodowy (powyżej 500 m). 22) metoda kontrolowania – synchroniczna 23) minimalna skala szarości – 64G (poniżej 4096 skali szarości) 24) minimalny rodzaj układu zarządzającego – IC5252 25) wymagana możliwość budowy ekranu w łuk wewnętrzny lub zewnętrzny wraz z odpowiednimi łącznikami – 15° / 15° 26) waga jednego kabinetu – max. 6,4 kg rodzaj materiału z którego wykonana jest obudowa (kabinet) – wysoki polimerowy materiał nanotechnologiczny 28) system skanowania nie większy niż 1/7 skana 29) wszystkie ekrany LED będą miały skrzynie transportowe na kołach do ich przechowywania i transportu . Każda skrzynia powinna mieścić minimum 2,5 m2 ekranu i ważyć nie więcej niż 140 kg 30) kable łączące pomiędzy ekranami prądowe jak i sygnałowe muszą mieć możliwość łączenia poszczególnych kabinetów zarówno w pionie jak i w poziomie i posiadać Certyfikat bezpieczeństwa TUV EMC Minimalne parametry komputera Komputer sterujący wraz z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzania treścią musi posiadać minimalne parametry: 1) procesor czterordzeniowy o częstotliwości nie mniejszej niż 3,4 Ghz na jeden rdzeń 2) monitor LCD o przekątnej min. 24 cale 3) pamięć ram min. 4 GB 4) karta graficzna z wyjściem DVI o pamięci nie mniejszej niż 2GB i szynie pamięci min. 128MB system operacyjny WIN 10. 5) niezbędne urządzenia peryferyjne (mysz, klawiatura), 6) dysk twardy typu SSD o minimalnych parametrach : pojemność min. 512MB , prędkość odczytu: 3500 MB/s, prędkość zapisu: 2100 MB/s, 7) cały komputer musi być zamontowany w skrzyni transportowe RACK na kołami do przewozu, Komputer musi być w pełni kompatybilny z całością systemu w tym z videoprocesorem oraz kartami wejścia/ wyjścia. Osprzęt do ekranu LED: 1) łączniki aluminiowe z tyłu ekranu do łącznie z konstrukcją typu QUADRO wraz ze skrzynią transportową na kołach - szt. 1; 2) belki do stawiania i wieszania ekranu w jednym elemencie wraz ze skrzynią transportową na kołach ; w ilości długość 0,5 m – szt. 5 oraz długość 1 m – szt. 10; 3) karta sterująca ekranem pozwalająca złożenie i obsługę całego ekranu z wejściem DVI , HDMI – szt. 2 4) procesor Video z wejściem SDI, HDMI, DVI, AV, VGA oraz Audio i wyjściami 6 x DVI, 1xVGA, 1xSDI z możliwością tworzenia obrazu w systemie „mozaiki” oraz możliwość PiP, POP, zainstalowane w skrzyni transportowej RACK - szt. 2 5) rozdzielnia elektryczna odpowiednia do zasilania całego ekranu minimum wejście gniazdo 63A wyjście – odpowiednie do zasilania całego ekranu – szt. 2 6) kabel zasilający główny YKY 5x4 mm2 gniazda 32A w gumie CE - szt. 2 x 50 m 7) kabel sygnałowy główny UPT RJ45 KAT6 ,CE - 4 x 100 m Opisane parametry techniczne ekranu i komputera stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Sprzęt i oprogramowanie powinny spełniać normy jakościowe zgodne z polskimi normami oraz posiadać deklaracje zgodności CE, potwierdzające spełnienie wymogów dla produktów wprowadzonych na rynek UE. oraz inne niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa wymagane prawem dla tego typu urządzeń w tym np. TUV EMC. Deklaracje oraz inne certyfikaty Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Obowiązki Wykonawcy 3.1) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, montażu nowego ekranu LED wg złożonej oferty przetargowej, 3.2) Wykonawca musi posiadać odpowiedni wykwalifikowany personel, przeznaczony do wykonania zamówienia. 3.3) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej, a maksymalnie 60 miesięcznej, gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonaną usługę, liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni bezpłatną asystę i wsparcie techniczne w okresie gwarancji, 3.5) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: Usunięcia wady, awarii, usterki i nieprawidłowości w terminie do 24h licząc od momentu jej zgłoszenia. Zgłoszenie wady, awarii, usterki i nieprawidłowości może odbyć się drogą mailową lub telefoniczną na adresy i numery podane w umowie, 3.5.2) Dokonania naprawy w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia, 3.5.3) Wymiany elementu na nowy w przypadku trzykrotnej wady, awarii, usterki lub nieprawidłowości tego samego elementu w okresie gwarancji. 3.6) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia telefonicznej pomocy technicznej podczas całego okresu gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 3.7) Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wszystkie diody pochodzą od tego samego producenta i są tej samej klasy jakościowej. Wykonawca oświadczenie w tej sprawie złoży na dzień protokolarnego odbioru prac. 3.8) Wykonawca dokona uruchomienia Telebimu i wdrożenia całego systemu oraz oprogramowania wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób, zarówno w zakresie obsługi urządzenia, jego konfiguracji jak i konserwacji. 3.9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymaganą prawem licencję na oprogramowanie komputerowe, 3.10) Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED oraz instrukcję obsługi poszczególnych elementów systemu w języku polskim, 3.11) Wykonawca zapewni nieodpłatne miejsce na magazynowanie wyżej wymienionego sprzętu zlokalizowanego na terenie miasta Piły przez okres 36 miesięcy, 3.12) Wykonawca zapewnieni obsługę na ww. sprzęcie 18-ściu Eventów multimedialnych (1 evant = 1 dzień) w ciągu 36 miesięcy organizowanych na terenie miasta Piły wraz z dostarczeniem konstrukcji odpowiedniej dla wielkości ekranu przez okres 36 miesięcy. W zakres tego punktu wchodzi ustawienie ekranu i jego uruchomienie - obsługa tzw. ( kamery, realizacja itp. realizowana będzie na podstawie odrębnej umowy ) 4. Zobowiązania Zamawiającego 4.1) Zamawiający jest zobowiązany do używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zapisami określonymi w DTR, przekazanej mu najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 4.2) Zamawiający będzie oddelegowywał do obsługi ekranu tylko przeszkolony przez Wykonawcę personel. 4.3) Zamawiający zobowiązany jest do corocznych przeglądów serwisowo- konserwacyjnych Telebimu w celu zachowania udzielonej gwarancji. 4.4) Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy każdą zauważoną wadę, awarię, usterkę lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu przedmiotu zamówienia w sposób określony w punkcie 3.5.1. powyżej.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych