Gość
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500004032-N-2017 z dnia 17-07-2017 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530648
Data: 30/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki, Krajowy numer identyfikacyjny 5083871500000, ul. ul. Sokólska  1, 15865   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 647 407, e-mail pg16@um.bialystok.pl, faks 856 647 407.
Adres strony internetowej (url): http://pg16.bialystok.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-18, godzina: 16:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-18, godzina: 15:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych