Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500004187-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550951-N-2017
Data: 13/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Park Technologiczno-Innowacyjny Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 530566820, ul. Przywory, ul. Wiejska   13 , 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 453 50 80, e-mail info@pti-przywory.pl, faks 77 4644208.
Adres strony internetowej (url): www.pti-przywory.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-07-21 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-07-25 godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych