Gość
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500004229-N-2017 z dnia 19-07-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 109510 - 2017
Data: 18/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93057654000000, ul. ul. Wojrowicka  58, 54436   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 7947744, 3577751, e-mail kierownikae@lovx.wroclaw.pl, faks 713 570 242.
Adres strony internetowej (url): http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu powinno być: 13/07/2017

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych