Ogłoszenie nr 500003420-N-2017 z dnia 13.07.2017 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546953-N-2017
Data: 07/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 191675066, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url): www.trabkiw.ug.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-17, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-20, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych