Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 63288-2017 z dnia 11-04-2017 - Bydgoszcz
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego komputerowego radiowego systemu emisyjno-produkcyjnego. System powinien obejmować i uwzględniać wszystkie stanowisk...
Termin składania ofert/wniosków: 05-05-2017

Ogłoszenie nr 78382 - 2017 z dnia 2017-05-04 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 63288
Data: 11/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/33,12,zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: 30/04/2018
W ogłoszeniu powinno być: 14/05/2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 05/05/2017, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: 22/05/2017, godzina: 14:00,Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki