Pomiń łącza nawigacji
Strona główna

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem modyfikacji technicznej formularza ogłoszenia o zamówieniu, uprzejmie informujemy o konieczności usuwania plików cookies i pamięci podręcznej.

Za wszelkie utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

Jak usunąć pliki cookies?

 


 

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że Urząd  Zamówień Publicznych kontynuuje starania mające na celu usprawnienie działania formularzy ogłoszeń o zamówieniu, zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W związku z powyższym od dnia 4 maja 2017 na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, udostępnimy Państwu poprawiony formularz ogłoszenia o zamówieniu.Tym samym wszystkie dotychczas wypełnione i zapisane w przerwanej sesji ogłoszenia o zamówieniu ulegną wygaśnięciu.

Uprzejmie prosimy zatem, w miarę Państwa możliwości, o dokończenie i opublikowanie przed 4 maja br., ogłoszeń zapisanych w przerwanej sesji. 

Informujemy również, że na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych do czasu wdrożenia udoskonalonych formularzy wszystkich ogłoszeń, dostępne będą dwie przeglądarki:

 • nowa przeglądarka dla ogłoszeń o zamówieniu publikowanych od 4.05.2017 r.
 • dotychczasowa przeglądarka dla pozostałych ogłoszeń.

Za ewentualne niedogodności związane z powyższymi działaniami bardzo Państwa przepraszamy.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej uruchomił WebService.

WebService pozwala na udostępnianie i wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi. Za pomocą specjalnej strony internetowej, UZP wystawiając WebService umożliwia bezpieczny dostęp do gromadzonych w Biuletynie Zamówień Publicznych danych i możliwość ich automatycznego pobierania przez zewnętrzne systemy.

Na chwilę obecną dostępne są dane dotyczące ogłoszeń o zamówieniu. W ramach usługi dostępne są metody:

 1. Pobranie ilości opublikowanych ogłoszeń
 2. Pobranie zamówień wg kryteriów
 3. Pobranie kryteriów do ogłoszeń
 4. Pobranie załączników do ogłoszeń
 5. Pobranie kryteriów do załączników do ogłoszeń

WebService dostępny jest pod adresem: http://websrv.bzp.uzp.gov.pl/BZP_PublicWebService.asmx

Usługa jest bezpłatna.

Instrukcja pracy z WebService wersja 1.0 znajduje się na stronie: Instrukcja pracy z WebService wersja 1.0.pdf

 


 

Biuletyn Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1020)

Szanowni Państwo,

Znajdujecie się Państwo na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

Aby zamieścić ogłoszenie należy:

* posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek, w celu aktywacji konta BZP, należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

ul. Postępu 17A

02 -676 Warszawa, 

bądź
Fax: (22) 458 77 00

Email: biuletynzp@uzp.gov.pl

O aktywacji konta zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową na adres podany
we wniosku.

Wypełniony wniosek otrzymają Państwo na maila wskazanego w formularzu, co stanowi potwierdzenie odnotowania pobrania wniosku przez system, oraz weryfikuje poprawną komunikację elektroniczną.  

 

 

Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.


Aby zmienić dane Zamawiającego w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy zwrócić się mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl), faksem (022 458 77 00) lub pisemnie na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie.


Kolejne kroki:

 • Zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
 • Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy
 • Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku "Nowy ". Wypełnione ogłoszenie zamieszcza się w BZP za pomocą przycisku "Publikacja ogłoszenia",
 • Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać będąc zalogowanym w systemie wchodząc w zakładkę "Moje ogłoszenia" a następnie przycisk "Potwierdzenie".
 • Zamawiający po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do formularza Rocznych sprawozdań.

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie ogłoszenia poprzez wciśniecie przycisku "Przerwanie sesji". Takie ogłoszenie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk "Powrót do przerwanej sesji".


W systemie dostępne są formularze, których wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju:

 • 1. ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1
 • 2. ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo - załącznik nr 2
 • 3. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3
 • 4. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4
 • 5. ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5
 • 6. ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6
 • 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – załącznik nr 7
 • 8. ogłoszenie o zmianie umowy - załącznik nr 8

Uprzejmie informujemy wykonawców, którzy chcą otrzymywać subskrypcję o konieczności założenia nowego konta:

Wykonawcy-subskrypcja

Po przejściu na stronę należy kolejno:
Wybrać:  Wypełnij wniosek -> Zaznaczyć Wykonawca -> wypełnić wskazane pola

Jak usunąć ciasteczka ?