Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500102063-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nowy Targ

Ogłoszenie nr 500074914-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536955-N-2018
Data: 28/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianej zamiatarko-polewaczki: Lp. Parametry techniczne wymagane I PODWOZIE 1 Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 2 Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 6 (certyfikat) 3 Skrzynia biegów manualna – min 9 biegów , z biegiem pełzającym 4 Rozstaw osi max 3560 mm 5 Kabina dzienna, min dwuosobowa wyciszenie hałasu min 75 dD. 6 Belka ostrzegawcza typu LED na dachu kabiny, pomarańczowa z napisem ZGZiR 7 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne 8 Szyby boczne sterowane elektrycznie 9 Komputer pokładowy z funkcją diagnostyki głównych podzespołów pojazdu oraz danych eksploatacyjnych 10 Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego 11 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. 12 Przednie zawieszenie paraboliczne 13 Tylne zawieszenie- zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne  14 Wspomaganie układu kierowniczego 15 ABS i ASR 16 Hamulce tarczowe  osi przedniej i tylnej 17 Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny 18 Immobiliser 19 Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego 20 Tachograf cyfrowy 21 Radio CD 22 Klimatyzacja 23 Światła do jazdy dziennej 24 Ogranicznik prędkości 90 km/h 25 System stabilizacji toru jazdy 26 Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy 27 Zbiornik AdBlue minimum 8 litrów 28 Dopuszczalne kolory kabiny – biały, pomarańczowy, niebieski, żółty / malowanie fabryczne 29 Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 t 30 Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie min 48 miesiące lub 120 tys km w zależności co nastąpi pierwsze 31 System GPS umożliwiający kontrolę pracy pojazdu. II ZABUDOWA 1 Zabudowa musi pochodzić z produkcji seryjnej , zabudowa nie może być prototypem budowanym na potrzeby wymaganej specyfikacji technicznej 2 Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 6,5 m³ brutto, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, 3 Napęd do zabudowy – przekładnia hydrostatyczna 4 Hydrauliczny napęd wirnika turbiny za pomocą pompy hydraulicznej  zamontowanej na przekładni hydrostatycznej i silnika hydraulicznego bezpośrednio sprzęgniętego z turbiną. 5 Pneumatyczne oczyszczanie sit 6 Boczne drzwi dostępu po obu stronach zabudowy 7 Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 650 mm, umieszczony pomiędzy osiami 8 Napęd szczotek – hydrauliczny 9 Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1200 mm, sterowana prawo, lewo 10 Sterowanie czynnościami szczotki talerzowej prawej i lewej – prędkość, pozycja, docisk, kąt pochylenia szczotki – z kabiny kierowcy 11 System zmiany prędkości obrotowej szczotki walcowej 12 System zwiększania nacisku szczotki walcowej na podłoże 13 Szerokość powierzchni zamiatania min 2900 mm , max 3600 mm przy użyciu dwóch agregatów zamiatających 14 Automatyczne chowanie się szczotek talerzowych pod podwozie w przypadku napotkania przeszkody 15 Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym lub pchanym 16 Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi 17 Dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości mieszczącej się w przedziale 500 - 750 mm. 18 System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów 19 System niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim zderzakiem i przy szczotkach talerzowych 20 System wysokiego ciśnienia wody minimum 100 bar z dodatkowymi listwami pod zderzakiem przednim podwozia oraz przy ssawach. Listwy typu V 21 Funkcja polewaczki drogowej -możliwość wykorzystania zbiornika na zmiotki jako dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze zabudowy 22 Agregat do mycia pod ciśnieniem min 100 bar z lancą i przewodem o długości nie mniejszej niż 10 mb 23 Zbiornik lub zbiorniki wody czystej o pojemności min 1900 litrów zintegrowany/ zintegrowane z pojemnikiem na zmiotki. Zbiornik lub zbiorniki wody czystej wykonane ze stali nierdzewnej. 24 Ręczna rura ssawna o średnicy min 150 mm montowana na dachu zabudowy 25 Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie – uchylna 26 Pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących na zewnątrz zabudowy 27 Kamery wideo zamontowane z tyłu pojazdu, przy bocznych szczotkach 28 Światła ostrzegawcze typu LED  29 Oświetlenie robocze wszystkich szczotek 30 Kolor zabudowy biały – malowanie fabryczne 31 Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat) 32 Gaśnica spełniająca normy określone przepisami w tym zakresie 33 Trójkąt ostrzegawczy 34 Profesjonalny klucz do odkręcania kół 35 Dywaniki podłogowe gumowe 36 Podnośnik hydrauliczny min 12t 37 Minimalny wymagany okres gwarancji zabudowy  min 48 miesiące lub 6 tys MTG w zależności co nastąpi pierwsze 38 Zabudowa rok produkcji 2018 - fabrycznie nowa 39 Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem. 3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zamiatarki na terenie RP, 2/ zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał serwis mobilny podwozia i zabudowy, 3/ reakcja serwisu 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia, 4/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia: -instrukcję obsługi w języku polskim (dot. podwozia i zabudowy), -katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej (dot. zabudowy), -kartę gwarancyjną (dot. podwozia i zabudowy), -certyfikat PM10 -wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji przedmiotu Zamówienia na terenie RP. 5/ przeglądy serwisowe zabudowy i podwozia muszą odbywać się na terenie bazy sprzętowej zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania przeglądu serwisowego podwozia na terenie bazy sprzętowej zamawiającego, wykonawca na własny koszt dostarczy  pojazd do najbliższego autoryzowanego serwisu producenta podwozia i tym samym po wykonanym przeglądzie na własny koszt dostarczy pojazd do bazy sprzętowej zamawiającego, 6/ koszty obsługi serwisowej wynikające z karty przeglądów producenta zabudowy i podwozia odbywające się w określonych okresach czasowych np. przegląd roczny obejmujący dojazd, materiały oraz koszty roboczogodzin serwisowych pokrywa wykonawca, 7/ wykonawca składający ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia musi przedstawić oraz potwierdzić zamawiającemu: - harmonogram przeglądów w okresie gwarancji, 8/ wykonawca zobowiązuje się także: a/ w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić min 2 operatorów - w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, b/ wystawić dokument potwierdzający udział pracowników zamawiającego w szkoleniu. Lista osób przeznaczonych do szkolenia zostanie wykonawcy przekazana najpóźniej w dniu szkolenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do: Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt wraz z zamawianym osprzętem.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianej zamiatarko-polewaczki: Lp. Parametry techniczne wymagane I PODWOZIE 1 Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 2 Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 6 (certyfikat) 3 Skrzynia biegów manualna – min 9 biegów , z biegiem pełzającym 4 Rozstaw osi max 3560 mm 5 Kabina dzienna, min dwuosobowa wyciszenie hałasu min 75 dD. 6 Belka ostrzegawcza typu LED na dachu kabiny, pomarańczowa z napisem ZGZiR 7 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne 8 Szyby boczne sterowane elektrycznie 9 Komputer pokładowy z funkcją diagnostyki głównych podzespołów pojazdu oraz danych eksploatacyjnych 10 Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego 11 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. 12 Przednie zawieszenie paraboliczne 13 Tylne zawieszenie- zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne  14 Wspomaganie układu kierowniczego 15 ABS i ASR 16 Hamulce tarczowe  osi przedniej i tylnej 17 Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny 18 Immobiliser 19 Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego 20 Tachograf cyfrowy 21 Radio CD 22 Klimatyzacja 23 Światła do jazdy dziennej 24 Ogranicznik prędkości 90 km/h 25 System stabilizacji toru jazdy 26 Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy 27 Zbiornik AdBlue minimum 8 litrów 28 Dopuszczalne kolory kabiny – biały, pomarańczowy, niebieski, żółty / malowanie fabryczne 29 Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 t 30 Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie min 48 miesiące lub 120 tys km w zależności co nastąpi pierwsze 31 System GPS umożliwiający kontrolę pracy pojazdu. II ZABUDOWA 1 Zabudowa musi pochodzić z produkcji seryjnej , zabudowa nie może być prototypem budowanym na potrzeby wymaganej specyfikacji technicznej 2 Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 6,5 m³ brutto, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, 3 Napęd do zabudowy – przekładnia hydrostatyczna 4 Hydrauliczny napęd wirnika turbiny za pomocą pompy hydraulicznej  zamontowanej na przekładni hydrostatycznej i silnika hydraulicznego bezpośrednio sprzęgniętego z turbiną. 5 Pneumatyczne oczyszczanie sit 6 Boczne drzwi dostępu po obu stronach zabudowy lub jako równoważne boczne drzwi dostępu po jednej stronie zabudowy 7 Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 650 mm, umieszczony pomiędzy osiami 8 Napęd szczotek – hydrauliczny 9 Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1200 mm, sterowana prawo, lewo 10 Sterowanie czynnościami szczotki talerzowej prawej i lewej – prędkość, pozycja, docisk, kąt pochylenia szczotki – z kabiny kierowcy 11 System zmiany prędkości obrotowej szczotki walcowej 12 System zwiększania nacisku szczotki walcowej na podłoże 13 Szerokość powierzchni zamiatania min 2900 mm , max 3600 mm przy użyciu dwóch agregatów zamiatających 14 Automatyczne chowanie się szczotek talerzowych pod podwozie w przypadku napotkania przeszkody 15 Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym lub pchanym 16 Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi 17 Dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości mieszczącej się w przedziale 500 - 750 mm. 18 System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów lub jako równoważny system zbierania większych odpadów przy pomocy otwieranych klap bez konieczności unoszenia dysz ssących 19 System niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim zderzakiem i przy szczotkach talerzowych 20 System wysokiego ciśnienia wody minimum 100 bar z dodatkowymi listwami pod zderzakiem przednim podwozia oraz przy ssawach. Listwy typu V 21 Funkcja polewaczki drogowej -możliwość wykorzystania zbiornika na zmiotki jako dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze zabudowy 22 Agregat do mycia pod ciśnieniem min 100 bar z lancą i przewodem o długości nie mniejszej niż 10 mb 23 Zbiornik lub zbiorniki wody czystej o pojemności min 1900 litrów zintegrowany/ zintegrowane z pojemnikiem na zmiotki. Zbiornik lub zbiorniki wody czystej wykonane ze stali nierdzewnej. 24 Ręczna rura ssawna o średnicy min 150 mm montowana na dachu zabudowy jako równoważne ręczna rura ssawna o średnicy 200 mm montowana na tylnej klapie zbiornika na śmieci 25 Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie – uchylna 26 Pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących na zewnątrz zabudowy 27 Kamery wideo zamontowane z tyłu pojazdu, przy bocznych szczotkach 28 Światła ostrzegawcze typu LED  29 Oświetlenie robocze wszystkich szczotek 30 Kolor zabudowy biały – malowanie fabryczne 31 Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat) 32 Gaśnica spełniająca normy określone przepisami w tym zakresie 33 Trójkąt ostrzegawczy 34 Profesjonalny klucz do odkręcania kół 35 Dywaniki podłogowe gumowe 36 Podnośnik hydrauliczny min 12t 37 Minimalny wymagany okres gwarancji zabudowy  min 48 miesiące lub 6 tys MTG w zależności co nastąpi pierwsze 38 Zabudowa rok produkcji 2018 - fabrycznie nowa 39 Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem. 3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zamiatarki na terenie RP, 2/ zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał serwis mobilny podwozia i zabudowy, 3/ reakcja serwisu 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia, 4/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia: -instrukcję obsługi w języku polskim (dot. podwozia i zabudowy), -katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej (dot. zabudowy), -kartę gwarancyjną (dot. podwozia i zabudowy), -certyfikat PM10 -wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji przedmiotu Zamówienia na terenie RP. 5/ przeglądy serwisowe zabudowy i podwozia muszą odbywać się na terenie bazy sprzętowej zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania przeglądu serwisowego podwozia na terenie bazy sprzętowej zamawiającego, wykonawca na własny koszt dostarczy  pojazd do najbliższego autoryzowanego serwisu producenta podwozia i tym samym po wykonanym przeglądzie na własny koszt dostarczy pojazd do bazy sprzętowej zamawiającego, 6/ koszty obsługi serwisowej wynikające z karty przeglądów producenta zabudowy i podwozia odbywające się w określonych okresach czasowych np. przegląd roczny obejmujący dojazd, materiały oraz koszty roboczogodzin serwisowych pokrywa wykonawca, 7/ wykonawca składający ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia musi przedstawić oraz potwierdzić zamawiającemu: - harmonogram przeglądów w okresie gwarancji, 8/ wykonawca zobowiązuje się także: a/ w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić min 2 operatorów - w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, b/ wystawić dokument potwierdzający udział pracowników zamawiającego w szkoleniu. Lista osób przeznaczonych do szkolenia zostanie wykonawcy przekazana najpóźniej w dniu szkolenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do: Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt wraz z zamawianym osprzętem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-10, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-13, godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych