Ogłoszenie nr 540177936-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583501-N-2020
Data: 10/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 02141927000000, ul. ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego  12-14, 50-411  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7769407, e-mail iwona.dyszkiewicz@dolnyslask.pl, elzbieta.trebacz@dolnyslask.pl, faks 71 7769122.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bou.umwd.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-18, godzina 08:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-28, godzina 08:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych