Ogłoszenie nr 540024545-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.
Suchy Dąb:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510024534-N-2020
Data: 11/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83-022  Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://gminasuchydab.ezamawiajacy.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 62400.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 62400.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 830360.32
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 762400.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 762400.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 830360.32

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych