Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500102650-N-2018 z dnia 10-05-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555782-N-2018
Data: 10/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 19386100000, ul. ul. Zwycięstwa  28, 15703   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 511 936, e-mail biuro@mos.bialystok.pl, faks 856 527 293.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: biuro@mos.bialystok.pl
W ogłoszeniu powinno być: mos@um.bialystyok.pl

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych