Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510143293-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Białystok

Ogłoszenie nr 540108242-N-2019 z dnia 31.05.2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554559-N-2019
Data: 31/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50657379000000, ul. Ogrodowa  12, 15-027  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 856 64 68 00, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks +48 857 43 59 13.
Adres strony internetowej (url): www.onkologia.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 38430000-8

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych