Ogłoszenie nr 540054708-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520925-N-2020
Data: 09/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 31/03/2020 Godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 27/04/2020 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych