Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500058475-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613337-N-2017
Data: 08-11-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-16, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-20, godzina: 12:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych