Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500012332-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563337-N-2017
Data: 2017-08-03
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69027123300000, ul. ul. Poniatowskiego  4, 35026   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 526 253, e-mail ms@wspr.pl, faks 178 525 190.
Adres strony internetowej (url): www.wspr.pl
Adres profilu nabywcy: www.wspr.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.1
W ogłoszeniu jest: Cena-60,00 Parametry techniczne - 40
W ogłoszeniu powinno być: W pakiecie I: Cena- 60 Parametry techniczne- 10 Okres gwarancji- 20 Warunki płatności- 10 W pakiecie II: Cena- 60,00 Parametry techniczne- 40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-14, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-18 godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów (II-gie piętro)-sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku. 2. Termin składania ofert: do godziny 10.00 w dniu 14.08.2017 r. 4. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju 47(II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. 5. Termin otwarcia ofert: 14.08.2017 r. godz. 10.15
W ogłoszeniu powinno być: 1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów (II-gie piętro)-sekretariat czynny w godzinach 7.00 do 14.35, od poniedziałku do piątku. 2. Termin składania ofert: do godziny 10.00 w dniu 18.08.2017 r. 4. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju 47(II piętro) ul. Poniatowskiego 4 Rzeszów. 5. Termin otwarcia ofert: 18.08.2017 r. godz. 10.15 6. Zamawiający w dniu 11.08.2017 r. umieścił na stronie internetowej www.wspr.pl aktualne SIWZ z załącznikami. Wykonawcy, zainteresowani niniejszym postępowaniem proszeni są o zapoznanie się z w/w.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych