Ogłoszenie nr 540434398-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510432057-N-2021
Data: 27/05/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93193464400000, ul. ul. Krakowska  28, 50-425  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, e-mail iz@dsdik.wroc.pl, faks 713 917 105.
Adres strony internetowej (url): https://dsdik.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1)
W ogłoszeniu jest: NAZWA: Część gazowa IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2021
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA: Część gazowa IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2021

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych