Ogłoszenie nr 500042010-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Suchy Dąb:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500030079-N-2017
Data: 18/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 55327.50 Oferta z najniższą ceną/kosztem 55327.50 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55327.50
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 56188.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 56188.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56188.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych