Ogłoszenie nr 500085478-N-2018 z dnia 18.04.2018 r.
Tomaszów Lubelski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542974-N-2018
Data: 11/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 79026100000, ul. ul. Wyspiańskiego  8, 22600   Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 642 445, e-mail zs1bg@gazeta.pl, faks 846 643 206.
Adres strony internetowej (url): www.lo-tomaszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-19, godzina:12:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-24, godzina: 12:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych