Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510128878-N-2019 z dnia 2019-06-26 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zabrze

Ogłoszenie nr 540101814-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546536-N-2019
Data: 16/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.szpitalzabrze.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-05-24, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2019-05-27, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych