Ogłoszenie nr 540106327-N-2020 z dnia 17.06.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546684-N-2020
Data: 03/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 57083200000000, ul. Księcia Trojdena  4, 02-109  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 659 91 43 w. 705, e-mail tobrebska@ibib.waw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.ibib.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 2020-06-19, godzina:09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 2020-06-23, godzina:09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych