Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500016525-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 506779-N-2018
Data: 17/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 25.01.2018 r. do godziny 8:00
W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 25.01.2018 r. do godziny 9:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-25, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-25, godzina: 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych