Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510095154-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ostrowiec Świętokrzyski

Ogłoszenie nr 540081344-N-2020 z dnia 12.05.2020 r.
Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539000-N-2020
Data: 12/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29119807700000, ul. ul. Sandomierska  26A, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 249 50 01; 248 03 70, e-mail kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl, faks 41 248 03 71.
Adres strony internetowej (url): www.arl.ostrowiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-19, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-22, godzina: 08:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych