Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510202780-N-2019 z dnia 2019-09-25 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Katowice

Ogłoszenie nr 540192508-N-2019 z dnia 12.09.2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591159-N-2019
Data: 02/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27343728300000, ul. ul. Krasińskiego  14, 40-019  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2536713, 2537785, e-mail sekretariat@tbs.katowice.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://tbs.katowice.pl/przetargizapytania/przetargi-dla-zasobow-ktbs/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-12-31
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2020-03-31

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych