Ogłoszenie nr 540200582-N-2020 z dnia 14.10.2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593932-N-2020
Data: 07/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 93108261000000, ul. Warszawska  2, 52-114  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 428 631, e-mail przetargi@falkiewicza.internetdsl.pl, faks 713 465 172.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data; 2020-10-15
W ogłoszeniu powinno być: Data; 2020-10-20

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych