Ogłoszenie nr 540559637-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Mikołajki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 770195-N-2020
Data: 22.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach, Krajowy numer identyfikacyjny 28043626900000, ul. ul. Kolejowa  13, 11-730  Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 219 981, e-mail zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl, faks 874 219 981.
Adres strony internetowej (url): www.psouumikolajki.mazury.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 04.01.2021, godzina: 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termia składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:08.01.2021, godzina: 11:00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych