Ogłoszenie nr 540205578-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601057-N-2019
Data: 23/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inter Broker sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87031575000000, ul. ul. Żeglarska  31, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 584 260, e-mail r.kozuchowski@interbroker.pl, faks 566 584 261.
Adres strony internetowej (url): www.interbroker.pl oraz https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-08, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych