Ogłoszenie nr 540277599-N-2019 z dnia 19.12.2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 634021-N-2019
Data: 09/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 53141815100000, ul. ul. Kośnego  53, 45-372  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4433121, e-mail przetargidlg@szpital.opole.pl, faks 77 4433021.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-20, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-23, godzina: 10:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych