Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510214966-N-2019 z dnia 2019-10-09 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sulęcin

Ogłoszenie nr 540167626-N-2019 z dnia 12.08.2019 r.
Sulęcin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584969-N-2019
Data: 10/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Witosa  7, 69-200  Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 559 500, e-mail zozsul@mp.pl, faks 957 552 157.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-sulecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 12 odrębnych zadań
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 14 odrębnych zadań

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych