Ogłoszenie nr 500280664-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.
Pabianice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 649504-N-2018
Data: 19/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, Krajowy numer identyfikacyjny 47306373500000, ul. ul. Gdańska  5, 95200   Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 154 339, e-mail zs_nr3_pabianice@poczta.onet.pl, faks 422 154 339.
Adres strony internetowej (url): zs3pabianice.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę na koszt własny (do siedziby Zamawiającego) sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest podzielone na dwie części. Część 1 – sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Zamówienie składać się winno z następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym – 21 szt. 2. Monitor 21 sztuki 3. Komputer All in One z oprogramowaniem biurowym 2 szt. 4. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 7 szt. 5. Drukarka fotograficzna A3 1 szt. 6. Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym 3 szt. 7. Ekran elektryczny 2 szt. 8. Pendrive 20 szt. 9. Słuchawki 30 szt. 10. Wizualizer 1 szt. 11. Mikrofon pojemnościowy 1 szt. 12. Mikrofon kierunkowy 1 szt. 13. Zestaw głośników 15 szt. Część 2 – oprogramowanie. Zamówienie składać się winno z następujących elementów: 1. Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej CorelDRAW Graphics 2017 (licencja wieczysta) 32 licencje. 2. Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej Adobe Photoshop CS6 (licencja wieczysta) 20 licencji.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę na koszt własny (do siedziby Zamawiającego) sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest podzielone na dwie części. Część 1 – sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Zamówienie składać się winno z następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym – 21 szt. 2. Monitor 21 sztuki 3. Komputer All in One z oprogramowaniem biurowym 2 szt. 4. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 7 szt. 5. Drukarka fotograficzna A3 1 szt. 6. Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym 3 szt. 7. Ekran elektryczny 2 szt. 8. Pendrive 23 szt. 9. Słuchawki 30 szt. 10. Wizualizer 1 szt. 11. Mikrofon pojemnościowy 1 szt. 12. Mikrofon kierunkowy 1 szt. 13. Zestaw głośników 15 szt. Część 2 – oprogramowanie. Zamówienie składać się winno z następujących elementów: 1. Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej CorelDRAW Graphics 2017 (licencja wieczysta) 32 licencje. 2. Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej Adobe Photoshop CS6 (licencja wieczysta) 20 licencji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: Część 1 – sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Zamówienie składać się winno z następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym – 21 szt. 2. Monitor 21 sztuki 3. Komputer All in One z oprogramowaniem biurowym 2 szt. 4. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 7 szt. 5. Drukarka fotograficzna A3 1 szt. 6. Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym 3 szt. 7. Ekran elektryczny 2 szt. 8. Pendrive 20 szt. 9. Słuchawki 30 szt. 10. Wizualizer 1 szt. 11. Mikrofon pojemnościowy 1 szt. 12. Mikrofon kierunkowy 1 szt. 13. Zestaw głośników 15 szt.
W ogłoszeniu powinno być: Część 1 – sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Zamówienie składać się winno z następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym – 21 szt. 2. Monitor 21 sztuki 3. Komputer All in One z oprogramowaniem biurowym 2 szt. 4. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 7 szt. 5. Drukarka fotograficzna A3 1 szt. 6. Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym 3 szt. 7. Ekran elektryczny 2 szt. 8. Pendrive 23 szt. 9. Słuchawki 30 szt. 10. Wizualizer 1 szt. 11. Mikrofon pojemnościowy 1 szt. 12. Mikrofon kierunkowy 1 szt. 13. Zestaw głośników 15 szt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-27, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-29, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych