Ogłoszenie nr 540089096-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538009-N-2020
Data: 07/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
EXPERT DOM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Seweryn Chwałek, Krajowy numer identyfikacyjny 93220288200000, ul. ul. Stawowa  15/13, 50-018  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 75 53, e-mail biuro@expertdom.pl, faks 71 733 75 53.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-25, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-27, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych