Ogłoszenie nr 500054313-N-2017 z dnia 07.11.2017 r.
Piastów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609433-N-2017
Data: 31/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN", Krajowy numer identyfikacyjny 1639163700011, ul. ul. Mikołaja Reja  1, 05820   Piastów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7236287, 7231147, e-mail przychodnia@zozpiastow.pl, faks 22 7236287, 7231147.
Adres strony internetowej (url): http://www.piastunzoz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest: Okres ważności szczepionki danej części/pozycji przedmiotu zamówienia 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Termin dostawy 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-10, godzina: 12:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Okres ważności szczepionki danej części/pozycji przedmiotu zamówienia 40,00 (dotyczy części nr 1)
W ogłoszeniu powinno być: Termin dostawy 40,00 (dotyczy części nr 1)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Okres ważności szczepionki danej części/pozycji przedmiotu zamówienia 40,00 (dotyczy części nr 2)
W ogłoszeniu powinno być: Termin dostawy 40,00 (dotyczy części nr 2)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych