Ogłoszenie nr 500141253-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.
Chełmża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571367-N-2018
Data: 14.06.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87154789900000, ul. ul. Szewska  23, 87140   Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 675 22 55, e-mail szpitalchelmza@gmail.com, faks 56 676 45 56.
Adres strony internetowej (url): http://www.szpitalchelmza.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie dniach: 50
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie dniach: 70

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data: 2018-06-29, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data: 2018-07-05, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych