Ogłoszenie nr 540125764-N-2019 z dnia 24.06.2019 r.
Pruszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 561734-N-2019
Data: 17/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Spółka Wodna, Krajowy numer identyfikacyjny 00076287900000, ul. Wyzwolenia  1, 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523204021, e-mail gsw1@vp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.pruszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 2019-06-26, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-06-28, godzina: 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych