Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540006393-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Wilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 664370-N-2018
Data: 27.12.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wilków, Krajowy numer identyfikacyjny 531412770, ul. ul. Wrocławska  11, 46-113   Wilków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4195511, 4195513, e-mail zamowienia@wilkow.pl, faks 77 4195511.
Adres strony internetowej (url): www.wilkow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: -wyrazy:” Wadium należy wnieść do dnia 15.01.2019 do godz. 09:00”, „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2019. do godz.9.00”
W ogłoszeniu powinno być: - wyrazy: :” Wadium należy wnieść do dnia 21.01.2019 do godz. 09:00”, „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.01.2019. do godz.9.00”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: DATA:2019-01-15, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: DATA:2019-01-21, godzina 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych