Ogłoszenie nr 540169211-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Młynary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510152847-N-2019
Data: 24/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Młynary, Krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29, 14-420  Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mlynary.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Część Nr 1 IV.1)
W ogłoszeniu jest: 22/07/2019
W ogłoszeniu powinno być: 08/08/2019

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych