Ogłoszenie nr 500006839-N-2018 z dnia 09.01.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637225-N-2017
Data: 30/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20040800200000, ul. ul. Kazimierza Pułaskiego  55, 15337   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 663 34 45, e-mail ps32bial@poczta.onet.pl, faks 85 663 39 38.
Adres strony internetowej (url): https://bajkowemiasteczko.bialystok.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załącznik I
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarnicze 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chleb krojony pszenny-500 gr 90 % maki pszennej i 10 % maki pszennej Chleb z siemieniem 400gr zawartością 10% mąki pszennej Chleb pogodny 600 gr mieszany bez zawartości drożdży 600 gr Rogal zwykły z makiem 80 gr Chałka 800 gr nie pakowana pszenna Bułeczka wrocławianka 48 gr Bułeczka swojska 80 gr Bułeczka paluch 50 gr Bułka tarta – 500 gr Bułeczka świderek 50 gr Chleb razowy mieszany 500 gr krojony bez drożdży. Dostawa dostosowana wagowo do zamówienia. Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarnicze 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Chleb krojony pszenny- 450-500 gr 90 % maki pszennej i 10 % maki pszennej Chleb z siemieniem 350-400gr zawartością 10% mąki pszennej Chleb 500-600 gr mieszany bez zawartości drożdży Rogal zwykły 60-80 gr Chałka 700-800 gr nie pakowana pszenna Bułeczka wrocławianka 48 gr Bułeczka swojska 80 gr Bułeczka paluch 50 gr Bułka tarta – 500 gr Bułeczka świderek 50 gr Chleb razowy mieszany 450-500 gr krojony bez drożdży Dostawa dostosowana wagowo do zamówienia. Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: załącznik I
Punkt: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Z uwagi na rozszerzenie asortymentu, Zamawiający dopuszcza w ofercie treść załącznika I pkt 3 sprzed niniejszej zmiany.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych