Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510434382-N-2021 z dnia 2021-07-28 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Warszawa

Ogłoszenie nr 540235310-N-2020 z dnia 23.11.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614320-N-2020
Data: 23/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Rzecznik Finansowy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000, ul. Aleje Jerozolimskie   87, 02-001  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3337329, e-mail przetargi@rf.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Zakup i dostawa 50 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika Finansowego
W ogłoszeniu powinno być: Zakup i dostawa 60 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika Finansowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 jednakowych, fabrycznie nowych laptopów zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 jednakowych, fabrycznie nowych laptopów zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych