Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500218330-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611695-N-2018
Data: 31/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nowy Teatr, Krajowy numer identyfikacyjny 141245324, ul. ul. Madalińskiego  10/16, 02-513   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 379 33 00, e-mail sekretariat@nowyteatr.org, faks 22 379 33 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-14, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych