Ogłoszenie nr 500213821-N-2018 z dnia 06.09.2018 r.
Wietrzychowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612428-N-2018
Data: 04/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wietrzychowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54999600000, ul.   19, 33270   Wietrzychowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 641-80-45, e-mail gmina@wietrzychowice.pl, faks 0-14 641-80-45.
Adres strony internetowej (url): www.wietrzychowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dla wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć następujące dane:kwota kredytu 590 000,00 zł postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 28.09.2018r.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych