Ogłoszenie nr 540033872-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.
Żnin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511671-N-2020
Data: 12/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie, Krajowy numer identyfikacyjny 09111307000000, ul. Mickiewicza   22 a, 88-400  Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (052) 30 20 913, e-mail m.piechowiak@wikznin.pl, sekretariat@wikznin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://wikznin.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-27
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-05

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych