Ogłoszenie nr 500275180-N-2018 z dnia 16.11.2018 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637190-N-2018
Data: 18/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 191675066, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url): www.trabkiw.ug.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Nie www.trabkiw.ug.gov.pl
W ogłoszeniu powinno być: Tak www.trabkiw.ug.gov.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie i Sobowidz. 2. Zakres prac robót budowlanych obejmuje: część 1 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Średnie o łącznej długości 3,30 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 1228,2 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 85,0 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 197,7 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 285,0 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 138,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 1241,8 m - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 130,8 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 2 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,0m - PGS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,0m d) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m e) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Wielkie o łącznej długości 10,81 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna wraz z uzbrojeniem - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5675,4 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 27,5 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1401,2 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 77,2 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1080,7 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) wraz z uzbrojeniem - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 2553,1 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 7 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGW1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,2m - PGW2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,9m - PGW3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,4dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,9m - PGW4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,2m - PGW5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,3dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,8m - PGW6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,6m - PGW7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=25,4m d) system monitorowania i sterowania dla przepompowni część 2 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Sobowidz o łącznej długości 11,96 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=250mm długość - 96,7 m - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5487,7 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 138,6 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1741,1 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 79,1 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1142,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 69,1 m - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 649,0 m - rurociąg tłoczny Dz=110mm długość - 2558,0 m c) przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków Dz=90mm - długość 145,4m d) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 8 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,0m - PS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=5,5dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,5m - PS3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=16,3m - PS4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,9m - PS5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,1m - PS6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=17,2m - PS7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,7m - PS8 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=14,5m e) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m f) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SIWZ, Dokumentacja projektowa – załącznik B do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik C do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie i Sobowidz. 2. Zakres prac robót budowlanych obejmuje: część 1 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Średnie o łącznej długości 3,30 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 1228,2 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 85,0 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 197,7 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 285,0 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 138,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 1241,8 m - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 130,8 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 2 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,0m - PGS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,0m d) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m e) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Gołębiewo Wielkie o łącznej długości 10,81 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna wraz z uzbrojeniem - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5675,4 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 27,5 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1401,2 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 77,2 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1080,7 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) wraz z uzbrojeniem - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 2553,1 m c) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 7 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PGW1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,2m - PGW2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,9m - PGW3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,4dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,9m - PGW4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,2m - PGW5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,3dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=19,8m - PGW6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=7,6m - PGW7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=25,4m d) system monitorowania i sterowania dla przepompowni część 2 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowości Sobowidz o łącznej długości 11,96 km w tym: a) kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacji sanitarnej D=250mm długość - 96,7 m - sieć kanalizacji sanitarnej D=200mm długość - 5487,7 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=200mm długość - 138,6 m - przyłącza k.s. grawitacyjne D=160mm długość - 1741,1 m - instalacje zewnętrzne D=200mm długość - 79,1 m - instalacje zewnętrzne D=160mm długość - 1142,4 m b) kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa) - rurociąg tłoczny Dz=50mm długość - 69,1 m - rurociąg tłoczny Dz=90mm długość - 649,0 m - rurociąg tłoczny Dz=110mm długość - 2558,0 m c) przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków Dz=90mm - długość 145,4m d) zbiornikowe przepompownie ścieków (sieciowe) 8 kpl. z zagospodarowaniem terenu obejmującym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtką, nawierzchnie utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z oświetleniem: - PS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=15,0m - PS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=5,5dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=22,5m - PS3 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=16,3m - PS4 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,9m - PS5 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=13,1m - PS6 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=6,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=17,2m - PS7 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=10,7m - PS8 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków komunalnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajności Qmin.=4,0dm3/s i wysokości podnoszenia Hmin=14,5m e) zbiornikowa przydomowa przepompownia ścieków 1 kpl.: - Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia ścieków bytowych wyposażona w jedną pompę zatapialną z wirnikiem rozdrabniającym o wydajności Qmin.=5,0m3/h i wysokości podnoszenia Hmin=10,0m f) system monitorowania i sterowania dla przepompowni 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa – załącznik B do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik C do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.7)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą, a podstawą do realizacji zamówienia będzie odrębna umowa. Zamawiający przewiduje w ramach ww. zamówienia realizację odwodnienia ul. Ks. Wdowiaka w m. Sobowidz działka nr 278 i 265. Zakres zamówienia: etap 1: karczowanie, wycinanie drzew szt. 47, roboty ziemne dot. wykopów, ułożenie rurociągów z PCV 170mm 146 mb., wykonanie studzienki chłonnej z kręgów betonowych na gł. 4,5m szt. 4, studzienki z kręgów betonowych gł. 2,5m. szt. 3, studzienki z kręgów betonowych gł. 1,5m szt. 1, studzienki z kręgów betonowych gł. 5m. z osadnikiem szt. 1, studzienka rozdzielcza gł. 3m szt. 1, wpusty uliczne z kratką szt. 3, separator szt. 1, naprawa drogi gruntowej 510 m2 etap 2: wykopy liniowe 674 m3, ułożenie rurociągów PCV 200mm 78mb., wykonanie studzienki chłonnej z kręgów betonowych na gł. 4,5m szt. 4, studzienki z kręgów betonowych gł. 3,5m. szt. 1, studzienki z kręgów betonowych gł. 1,5m szt. 1, wpusty uliczne z kratką szt. 1, naprawa drogi gruntowej 234m2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą, a podstawą do realizacji zamówienia będzie odrębna umowa. Zamawiający przewiduje w ramach ww. zamówienia realizację odwodnienia ul. Ks. Wdowiaka w m. Sobowidz działka nr 278 i 265. Zakres zamówienia: etap 1: karczowanie, wycinanie drzew szt. 47, roboty ziemne dot. wykopów, ułożenie rurociągów z PCV 170mm 146 mb., wykonanie studzienki chłonnej z kręgów betonowych na gł. 4,5m szt. 4, studzienki z kręgów betonowych gł. 2,5m. szt. 3, studzienki z kręgów betonowych gł. 1,5m szt. 1, studzienki z kręgów betonowych gł. 5m. z osadnikiem szt. 1, studzienka rozdzielcza gł. 3m szt. 1, wpusty uliczne z kratką szt. 3, separator szt. 1, naprawa drogi gruntowej 510 m2 etap 2: wykopy liniowe 674 m3, ułożenie rurociągów PCV 200mm 78mb., wykonanie studzienki chłonnej z kręgów betonowych na gł. 4,5m szt. 4, studzienki z kręgów betonowych gł. 3,5m. szt. 1, studzienki z kręgów betonowych gł. 1,5m szt. 1, wpusty uliczne z kratką szt. 1, naprawa drogi gruntowej 234m2

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: część 1 i 2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. jedno zadanie (polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) oraz dysponuje/będzie dysponował co najmniej 3 osobami posiadającymi: kierownik budowy uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch zadań dot. budowy kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat. kierownik robót elektrycznych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej kierownik robót drogowych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: część 1 i 2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. jedno zadanie (polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) oraz dysponuje/będzie dysponował co najmniej 3 osobami posiadającymi: kierownik budowy uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch zadań dot. budowy kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat. kierownik robót elektrycznych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej kierownik robót drogowych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202. z poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.2.3)
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-28, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: STWiOR - załącznik D do SIWZ

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych