Ogłoszenie nr 540091275-N-2020 z dnia 27.05.2020 r.
Wietrzychowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540106-N-2020
Data: 14.05.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wietrzychowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54999600000000, ul.   19, 33-270  Wietrzychowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 641-80-45, e-mail gmina@wietrzychowice.pl, faks 0-14 641-80-45.
Adres strony internetowej (url): www.wietrzychowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-02, godzina: 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych