Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510005618-N-2020 z dnia 2020-01-13 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Jastrzębie-Zdrój

Ogłoszenie nr 540231134-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.
Jastrzębie-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610460-N-2019
Data: 17/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04/11/2019, godzina: 09:50,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/11/2019, godzina: 09:50

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych