Ogłoszenie nr 540236066-N-2019 z dnia 04-11-2019 r.
Bobowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616083-N-2019
Data: 29/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189205000000, ul. Rynek  21, 38-350  Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 514 300, e-mail inwestycje@ug.bobowa.pl, faks 018 3514300 w. 21.
Adres strony internetowej (url): www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-06 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-12 godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych