Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500307018-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.
Myślenice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 664065-N
Data: 21/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12000379300000, ul. ul. Słowackiego  82, 32400   Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 720 335, e-mail skladowisko@poczta.fm, faks 122 720 335.
Adres strony internetowej (url): www.skladowisko.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-01-01
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2019-01-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-28, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-04, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych