Ogłoszenie nr 540075192-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505097-N-2020
Data: 20/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142, Krajowy numer identyfikacyjny 278224505, ul. Chopina   10/2, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 02 65, 667 555 151, e-mail m.ksciuczyk@adm-chorzow.eu, k.rozycka@adm-chorzow.eu, faks 32 346 02 66.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-08, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych