Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500278926-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.
Piotrków Trybunalski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 649425-N-2018
Data: 16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Krajowy numer identyfikacyjny 56962200000, ul. Al. 3 Maja  , 97300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 647 66 41, e-mail prokuratura@piotrkow-tryb.po.gov.pl, faks 44 647 44 70.
Adres strony internetowej (url): https://piotrkow-tryb.po.gov.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Sekcja II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych