Ogłoszenie nr 540402037-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775878-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Sztuki w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32085033400000, ul. Plac Orła Białego  2, 70-562  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 664 080 267, e-mail agnieszka.walczyk@akademiasztuki.eu, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20.01.2021, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych