Ogłoszenie nr 500047061-N-2017 z dnia 23.10.2017 r.
Piastów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603467-N-2017
Data: 17/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN", Krajowy numer identyfikacyjny 1639163700011, ul. ul. Mikołaja Reja  1, 05820   Piastów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7236287, 7231147, e-mail przychodnia@zozpiastow.pl, faks 22 7236287, 7231147.
Adres strony internetowej (url): http://www.piastunzoz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: część/Poz. 1 Szczepionka p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu, cały wirus inaktywowany, szczep neudÖrfl dla dzieci powyżej 1 roku życia do 15 lat – 30 sztuk część/Poz. 2 Szczepionka p/ Błonicy (D), Tężcowi (T), Krztuścowi (kompletna Acelularna) (PA),Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu B (RDNA)(HBV), Poliomyelitis Inaktywowana (IPV)i P/ Haemophilus Typu B (HIB) skoniugowana (Adsorbowana) w liczbie - 150 sztuk Część/Poz. 3 szczepionka p/meningokokom grupy b (rdna), złożona, adsorbowana zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce - 50 sztuk.
W ogłoszeniu powinno być: Część/Poz. 1 Szczepionka p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu, cały wirus inaktywowany, szczep neudÖrfl dla dzieci powyżej 1 roku życia do 15 lat – 30 sztuk. Część/Poz. 2 Szczepionka P/błonicy, tężcowi, krztuściowi (bezkomórkowa, złożona) poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana) adsorbowana – 150 sztuk. Część/Poz. 3 szczepionka p/meningokokom grupy b (rdna), złożona, adsorbowana zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce - 50 sztuk.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Szczepionka p/ Błonicy (D), Tężcowi (T), Krztuścowi (kompletna Acelularna) (PA),Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu B (RDNA)(HBV), Poliomyelitis Inaktywowana (IPV)i P/ Haemophilus Typu B (HIB) skoniugowana (Adsorbowana) w liczbie - 150 sztuk
W ogłoszeniu powinno być: część/Poz. 2 Szczepionka P/błonicy, tężcowi, krztuściowi (bezkomórkowa, złożona) poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana) adsorbowana – 150 sztuk.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-25, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-27, godzina: 14:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych